شرکت عمران نوآور نصر ایرانیان

شرکت عمران نوآور نصر ایرانیان درتاریخ 1395/04/23 با شماره ثبت 16315 و با ماهیت سهامی خاص تاسیس گردید.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از : اجرای کلیه پروژه های عمرانی ، ساخت و ساز ساختمان ، راهسازی ، ابنیه ، پل ، خاکبرداری ، سد سازی ، معماری و شهرسازی و اجرای ساخت و ساز شهرک ، اجرای سازه های بتنی و فلزی ، سازه های صنعتی و ارائه کلیه خدمات مهندسی(طراحی ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، متره و بر آورد ، اجراء ، کنترل ، مشاوره ) ، امور تاسیسات شهری و ساختمانی ، تسطیح ، آماده سازی اراضی ، و سایر امور مرتبط با موضوع شرکت می باشد.